TÅG OCH BIL TILLSAMMANS GER FÖRDELAR

Vi erbjuder en effektiv logistikkedja med tågets unika styrka att snabbt kunna förflytta stora mängder gods långa sträckor i kombination med bilens flexibilitet som transportör.

Tillsammans med oss får du ett upplägg som anpassas efter dina specifika behov för ankommande och/eller avgående gods. Samtidigt tar vi stor hänsyn till att kostnadseffektivisera hela ditt flöde.

Vi är din förlängda arm från hamn till lastkaj – nyttja vår kunskap och erfarenhet.Ladda hem faktablad


SERVICETJÄNSTER

I anslutning till din transportlösning erbjuder vi servicetjänster som godsmottagning, lagring och stuvning. Detta ger dig ytterligare möjligheter att optimera ditt dagliga logistikflöde.

MILJÖFOKUS
Att transportera med tåg ger en avsevärd mindre miljöbelastning än vad landsvägstransporter med lastbil gör.

MELLANSVERIGE
I dag är våra linjer anpassade för dig som är verksam i Mellansverige. Självklart är vi alltid intresserade att diskutera logistiklösningar för andra delar av landet.

VÅRA LINJER
Dalapendeln
Vänerpendeln

Ladda hem karta över
upptagningsområde

KONTAKT  Per Kristiansson, 054-18 07 95, 070-250 27 88, per.kristiansson@vanerexpressen