VÅR HISTORIA

När stambanan avreglerades 1998 var vi en av de första
privata aktörerna på marknaden. Tack vare vår kunskap kunde
vi snabbt intressera ett antal stora kunder, som såg både miljö- och effektivitetsvinster med vårt erbjudande. För första gången kunde de lasta sent på eftermiddagen och ha sitt gods på en oceangående båt dagen därpå – utan att behöva slita hårt.

Idag är vi ett miljövänligt och flexibelt alternativ med två tågpendlar till och från Göteborgs hamn och vi åtnjuter ett högt förtroende hos våra kunder. De vet vad de kan förvänta sig av oss: personlig service, flexibilitet och envishet!

AFFÄRSIDÉ

Genom i huvudsak kombitransport, främst järnväg/bil skapa logistiklösningar som ger bästa miljölösning, samt är ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ för transporter inom Sverige.

 

LÄR KÄNNA OSS

Vänerexpressen är ett serviceföretag. Vår ambition är att leverera märkbart kundstöd vid varje kontakt.

Vi är redo att lösa upp knutar, underlätta arbete och se till att gods kommer fram till destinationen – vad som än händer på vägen.

 

 


VÅRT UPPDRAG

Vi löser transporter, inklusive logistiktjänster som godsmottagning, lagring och stuvning med en branschunikt hög servicenivå och personligt bemötande.

 

VÅRA ÄGARE

Respektive bolag äger en tredjedel var av Vänerexpressen AB

Karlsson Gruppen
Familjeägd koncern med verksamheter inom resor och transporter. Följande bolag ingår i gruppen:

Svenska EA Bussar importerar och säljer små- och mellanstora bussar samt bedriver service-verkstäder i Vetlanda och Malmö.

BK Buss AB som sedan 1926 har ägnat sig åt busstrafik i linje- och beställningstrafik med bussar stationerade i Vetlanda och Malmö.

BK Travel Solutions AB med kontor i Malmö skräddarsyr resor och mötesarrangemang för företag och intresse-föreningar. Inom järnvägs-området var koncernen en
gång pionjär genom startandet av BK Tåg AB.


Vänerhamn
Gemensamt bolag för flera av hamnarna vid Vänern. Webbplats

LBC Frakt i Värmland AB
Bolag inom transport-, maskin- och terminaltjänster.
Webbplats

 

 

VÅRA CERTIFIERINGAR

SS-EN ISO 14001-2015
Certifikatet är ett miljöledningssystem som Vänerexpressen jobbar efter för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vår profil i miljösammanhang är att Vänerexpressen i all verksamhet ta hänsyn till miljön och aktivt arbeta med att skapa förutsättningar som initierar till nyttjande av transportalternativ för miljöriktiga totallösningar.

Vi ska aktivt verka för att egna resurser, maskiner och annan utrustning, samt att de varor och tjänster som köps in, är så miljöanpassade och miljövänligt producerade, att de när de används ska påverka miljön i så liten grad som möjligt.

Och vi ska aktivt verka för ständiga förbättringar och ständigt vidta åtgärder som minskar företagets påverkan på miljön.

Läs mera om kriterierna för certifieringen här.

SS-EN ISO 9001:2015 Kvalitet
ISO 9001-certifiering används av företag över hela världen och är ett anerkänd system för att enligt vissa principer uppnå kvalitet gällande nöjda kunder och lönsamhet för verksamheten.

Vänerexpressen är certifierad enligt den senaste standarden 9001:2015.
Läs mera här
.

Kreditvärdighet
Trippel A för högsta kreditvärdighet. Mer info här.